Produkten

Vad är ULSS-stegkoppling?  ULSS är en kopplingsmekanism avsedd för att T-koppla två enkla stegar, varvid den liggande stegen fungerar som effektiv stabilisator för den stående arbetsstegen. Resultatet blir en mycket stabil arbetsstege som inte kan glida åt något håll oavsett markunderlag och lastvariation. ULSS eliminerar glidningsrisken och eventuell fallolycka till 100 procent. Stegen kan lätt förankras på brant markunderlag ─ upp till 45°-lutning i sidled eller bakåt. Vinkeln anpassas efter lutningsgraden med en lång justeringsskruv på ena sidan av stegkopplingen. ULSS är en skyddad produkt i marknadsmässigt skick:
  • PCT-ansökan publicerades den 6 juni 2016 med ref. WO/2016/085399.
  • EU-ansökan publicerades av European Patent Bulletin den 4 oktober 2017 med refnr. 3224444.
  • EU-mönsterskydd är registrerat och klart med No 002587238-0001.
Ytterligare fördelar med ULSS-stegkoppling
  • Passar alla aluminiumstegar med nordiska standardmått
  • Fungerar även i sluttningar
  • Snabb och enkel montering
  • Användarvänlig
  • Tar lite plats och smidig att transportera
  • Kommer väl till pass i arbetssituationer där andra hjälpmedel, såsom skylift eller byggnadsställning, är för krångliga att hantera eller överflödiga.