Om oss

ULSS Engineering AB registrerade sin verksamhet den 19 januari 2016. Det huvudsakliga ändamålet med affärsverksamheten är att kommersialisera produkten ULSS (”Ultimate Ladder Safety Solution”) genom att bl.a. upplåta licenser och etablera samarbeten med potentiella återförsäljare och distributörer såväl nationellt som internationellt. Kommersialiseringen av ULSS kommer i sin tur att starkt förbättra säkerheten kring användning av enkla stegar såväl yrkesmässigt som på fritid. Grundare av ULSS Engineering AB är Geraldo Tomas da Costa (se bild), pensionerad utvecklingsingenjör och konstruktör, med gediget förflutet inom verkstadsindustrin. Under närmare 18 års tid arbetade Geraldo specialiserat med säkerhetsfrågor inom personbilindustrin. ULSS Engineering AB söker seriösa samarbetspartners både på hemmaplan och globalt. Kunniga tillverkare, duktiga säljare/marknadsförare, distributörer och potentiella licenstagare är välkomna att höra av sig för att diskutera möjliga samarbetsformer.  
omoss